cursussen
VOEDSELBOSBOUW
cursussen
EETBAAR LANDSCHAP
cursussen
REGENERATIEVE TUIN
cursussen
AGROFORESTRY
Naar het ontwerpbureau
Naar de ontwerptafels

Agroforestry

Agroforestry staat voor een brede groep van landbouwvormen waarbij bomen een belangrijke functie vervullen. Bomen vervullen ... Lees meer…

Cursussen

Landscape Foodscape biedt momenteel de basiscursus voedselbossen aan. Ook worden diverse workshops verzorgd. Een basiscursus (digitale-) tekenvaardigheden voor het landschapsontwerp is in de maak. Nieuwe en aanvullende cursussen kunnen bij voldoende belangstelling of op projectbasis verzorgd worden. We horen graag welke wensen er zijn! Stuur een e-mail voor meer informatie.


Drieluik

Met het drieluik landschapsarchitectuur, eetbaar landschap en educatief voedselbos verzorgen we advies, ontwerp, coaching en educatie. Lees meer…

Meer informatie of een vrijblijvend gesprek:

tel: 06-424 688 40
e-mail: mail@fekkeslandschap.nl

Jelle Fekkes
Tuin- en landschapsarchitect bnt

Agroforestry

Agroforestry staat voor een brede groep van landbouwvormen waarbij bomen een belangrijke functie vervullen. Bomen vervullen een sleutelrol voor het landleven op aarde. Of het nu gaat om de complete waterhuishouding, de temeratuur of de unieke samenwerking met het bodemleven. Daarmee is het slecht nieuws dat het natuurlijke areaal aan bomen op het landoppervlak in de afgelopen tienduizend jaar sterk is gereduceerd ten behoeve van landbouwgronden, materialen etc. Het heeft geleidt tot degradatie van land en daarmee samenhangend een afname van eenderde van het potentiele areaal landbouwgronden in de wereld.

Agroforestry koppelt voedselproductie aan bomen, en dat is niet alleen goed nieuws voor het ecosysteem, het is ook slim. Want bomen zijn hoogproductief, en kunnen zeer goed gebruikt worden in meervoudige systemen met diverse vegetatielagen (voedselbossen) of in andere combinaties. Agroforestry biedt daarmee een ingang om het areaal bomen weer uit te breiden. Belangrijk daarbij is te onderkennen dat het noodzakelijk is om te zorgen voor zoveel mogelijk gemengde systemen. Plantages van een enkele boomsoort zijn kwetsbaar, en voldoen veel minder aan de doelen en diensten die we aan bomen verbinden.

Onderzoek

Landscape Foodscape is nog niet klaar met het onderzoeken van verschillende vormen van agroforestry. Met het voedselbos als ultiem vertrekpunt blijft de relatie tussen bomen en bodem essentieel voor het laten slagen van een agroforestrysysteem. Dat neemt niet weg dat in verschillende situaties de ecosysteemdiensten die bomen kunnen leveren aan systemen met bijvoorbeeld veeteelt bijzonder nuttig kunnen zijn en plaatselijk bovengeschikt kunnen worden gemaakt aan de perfecte werking van het lokale ecosysteem.

Het agroforestry-landschap

Stel je een leefomgeving voor waar je je arm maar hoeft uit te reiken om een heerlijke vrucht of bloem te plukken. Om die vervolgens te eten in de wetenschap dat het gezond, voedzaam en veilig is.

Stel je een leefomgeving voor waar de bodem vrij is van pesticiden en gifstoffen, maar wel boordevol met bodemleven.

Stel je een leefomgeving voor waar de planten blaken van gezondheid en waar vogels en insecten nadrukkelijk aanwezig zijn, zonder dat dat leidt tot een plaag van één soort. En zonder dat we er iets aan moeten (en willen) doen.

Stel je een agrarisch landschap voor - gelardeerd met voedselbossen en agroforestryteelten - waar zelfs de éénjarigenteelt vrij is van bestrijdingsmiddelen, en uit lokale bronnen wordt bemest.

Over de hele wereld wordt het menselijke domein gekenmerkt door de aanwezigheid van eetbare bomen en struiken. In nederland is die traditie minder bekend. Het concept van voedselbosbouw geeft een nieuwe invulling aan een oeroud gebruik, en vormt tegelijkertijd een fundamenteel duurzaam alternatief voor onze reguliere voedselproductie.

Daarnaast creëert het talloze waarden en biedt het uitstekende kansen voor functiecombinaties. Ecosysteemdiensten op gebied van gezondheid, welzijn, educatie en recreatie. Lekker en gezond voedsel uit de streek. Vitale natuur. Aantrekkelijke landschappen en woongebieden. Binding van koolstof en buffering van water.

Dat is waar Landscape Foodscape handen en voeten aan wil geven. Schroom daarom niet om ons te benaderen met vragen en ideëen.