cursussen
VOEDSELBOSBOUW
cursussen
EETBAAR LANDSCHAP
cursussen
REGENERATIEVE TUIN
cursussen
AGROFORESTRY
Naar het ontwerpbureau
Naar de ontwerptafels

Agroforestry

Agroforestry staat voor een brede groep van landbouwvormen waarbij bomen een belangrijke functie vervullen. Bomen vervullen ... Lees meer…

Cursussen

Landscape Foodscape biedt momenteel de basiscursus voedselbossen aan. Ook worden diverse workshops verzorgd. Een basiscursus (digitale-) tekenvaardigheden voor het landschapsontwerp is in de maak. Nieuwe en aanvullende cursussen kunnen bij voldoende belangstelling of op projectbasis verzorgd worden. We horen graag welke wensen er zijn! Stuur een e-mail voor meer informatie.


Drieluik

Met het drieluik landschapsarchitectuur, eetbaar landschap en educatief voedselbos verzorgen we advies, ontwerp, coaching en educatie. Lees meer…

Meer informatie of een vrijblijvend gesprek:

tel: 06-424 688 40
e-mail: mail@fekkeslandschap.nl

Jelle Fekkes
Tuin- en landschapsarchitect bnt

Drieluik

In 2014 hebben wij onze horizon verbreedt naar de eetbare omgeving als natuurlijk cultuurlandschap. Een landschap dat is geënt op natuurlijke processen staat voor een gezonde en vruchtbare leefomgeving. Zij vormt in feite de natuurlijke habitat van de mens.

Het gaat er om herstellende ecosystemen te zien als basis voor ontwerp en beheer. Natuurlijke processen zijn vaak complex en oncontroleerbaar. Als mens hebben we graag grip op wat we doen en op onze omgeving. Daarnaast vinden we het heerlijk om te creëren, om onze omgeving te kleuren en nieuwe vindingen te doen. Daar is niets mis mee, maar de manier waarop we dat graag doen kan schadelijk zijn.

In onze moderne tijd beschouwen we leegte als zuiver en schoon. Zij staat tegenover de chaos en ongrijpbaarheid van de natuur. Toch is juist de natuur zuiverend en het geïsoleerde ‘vrije’ element kwetsbaar. Het wordt tijd dat we onszelf kwetsbaar opstellen en de natuur durven omarmen.

Deze visie willen we laten terugkomen in het complete drieluik landschapsarchitectuur, eetbaar landschap en educatief voedselbos, waar vaak geen harde scheidslijn tussen zit. Met het educatief voedselbos Kreilerwoud toetsen we de praktijk, onderzoeken we nieuwe soorten en proberen we ideeën uit op het gebied van eetbaar groen. Die kennis zetten we in voor al onze projecten en cursussen, voor zowel stad als platteland.